Дисертація Мокіної В. М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

«Сцинтиляційні детектори на основі кристалів молібдатів та вольфраматів для пошуку подвійного бета-розпаду»

Спеціальність 01.04.16 – Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

Захист відбудеться 17 вересня 2015 р. о 14:15 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.167.01 при Інституті ядерних досліджень НАН України за адресою: 03680 МСП, м. Київ, проспект Науки, 47.

Нижчеперелічені документи викладені відповідно до наказу МОН України від 14.07.2015 № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»:
Back to the main LPD page